np3
Logo

Møllendal 63 - Bergen

Planområdet ligger i et spennende transformasjonsområde, der et eldre industriområde er i ferd med å erstattes av et urbant bymiljø.

Videre er parker og gang- /sykkelvei etablert, eller skal etableres langs Store Lungegårdsvannet. Dette sikrer en grønn, trygg og trivelig transportkorridor til Bergen sentrum. Prosjektet vil bidra til å forsterke kvalitetene i området ytterligere.

Mer informasjon vil komme.

Adresse

Møllendalsveien 63, 5009 Bergen

Areal

50 leiligheter

Arkitekt

LINK Arkitekterr AS

Eiere

Profier AS / Storm Eiendom AS

Entreprenør

LAB Entreprenør AS

Prosjektleder

Sjur Hanserud

Status

Under utvikling

Møllendalsveien 63, Bergen

Registrer deg som interessent

Ved å melde deg på listen vil du få tilsendt informasjon om prosjektet.

Romløsning

Utforsk flere
av våre boliger