np3
Logo

Hegreneset - Bergen

Et landemerke, 160 års industrihistorie og byens flotteste tomt. Det følger mye med på kjøpet når Profier skal transformere 50 daa næringsområde og gjøre det til Bergens beste sted å bo.

Den 47 meter høye 70 år gamle kornsiloen er et landemerke der den står godt synlig på det sørvendte Hegreneset som stikker 300 meter ut i Byfjorden. Alle som bor i Bergen kjenner til siloen, men få har vært ytterst på Hegreneset og sett opp mot den mektige konstruksjonen. Nå har Profier kjøpt en 50 daa stor nær-ingseiendom på Hegreneset og har fått den enorme siloen og ytterligere 10.000 kvadratmeter verneverdig bebyggelse med på kjøpet. Om ti år skal Hegreneset være et målpunkt for de som bor i Bergen og adresse for mange hundre som ønsker å bo i det som skal bli Bergens mest attraktive boligområde.

Adresse

Hegreneset, Bergen

Areal

50 daa

Eiere

Gjelsten Bolig AS

Prosjektleder

Sjur Hanserud

Status

Under utvikling

Omfattende
boligbygging

Det skal bygges mange boliger på Hegreneset. I den nordlige delen av eiendommen, på et 18 daa stort planert område med en 300 meter lang sjøfront, ligger forholdene svært godt til rette for boligbygging, noe Profier kan.

Her ligger også Krutthuset, et verneverdig bygg satt opp i 1809, den gang Danmark/Norge fryktet angrep fra England. Utstyrt med tykke vegger og lett tak skulle det meste av bygget bli stående om det gikk galt under kruttproduksjonen.

Sør på området står den høye havnesiloen, den gamle siloen fra 1890 og et konglomerat av bygninger kalt Møllekvartalet. Her er to pakkhus i tre i anselige dimensjoner, det eldste fra 1760. Den gamle dampdrevne møllen ligger her, reist i 1860. To siloer bygget på 60-tallet ligger klemt innimellom. Så seint som 1980 kom den nye møllen opp, bare 12 år før Hæggernes Valsemølle ble lagt ned. Det skjedde som del av et større politisk vedtak som omfattet hele den nasjonale møllekapasiteten.

Bybane på
bøljan blå

Avstanden inn til sentrum er ikke lengre enn at turen kan gjøres unna på under 20 minutter med sykkel.

Kollektivtilbudet er allerede svært godt med bussavganger hvert annet minutt i rushtrafikken. Og det blir enda bedre når bybanen kommer forhåpentligvis i 2030. Det foreligger også skisser til en blå bybane, en elektrisk hurtigbåt som kan frakte passasjerer fra Hegreneset og inn til sentrum.

Konseptplanen skal være ferdig i november og vil være utgangspunkt for det videre planarbeidet. Den vil kreve en konsekvensutredning og gitt planens omfang vil det fort ta fire år før planen er vedtatt. I mellomtiden skal vi gjøre vårt til å få bergenserne til å besøke Hegreneset og kjenne på hvordan det blir å skulle bo på det vi er ubeskjedne nok til å mene blir byens mest attraktive boligområde. Kanskje flytter de første inn i 2026?

Hegrenesveien 50, Bergen

Registrer deg som interessent

Ved å melde deg på listen vil du få tilsendt informasjon om prosjektet.

Romløsning

Utforsk flere
av våre boliger