np3

Vurderer
du å selge
en eiendom?

Vi ser mulighetene! Som en av Norges største eiendomsutviklere har vi i Gjelsten Bolig mye erfaring med kjøp av både små og store eiendommer fra både private og profesjonelle tomtebesittere. Vi har som målsetting å bygge opp mot 850 boliger per år, noe som setter et høyt ambisjonsnivå også for kjøp av eiendom.  Gjelsten Bolig (tidligere Neptune og Profier) har totalt bygget ca. 12.000 boliger og 800.000 m2 handel/næring. Samlet er selskapene en av Norges største eiendomsutviklere med ca. 60 prosjekter (5.000 boliger) under aktiv utvikling.

Vi er hele tiden på jakt etter nye tomter og eiendommer som egner seg for boligutbygging, enten det er ubebygget tomt eller eiendom med eksisterende bolig- eller næringsbebyggelse. Vi kan raskt gi deg en vurdering av utbyggingsmuligheter og verdien på din eiendom.

Vi søker tomter som er egnet for utvikling til leiligheter og/eller rekkehus/tett lav, med mer enn 20 enheter. Eiendommene bør ligge i Stor-Oslo, aksen Drammen-Jessheim-Ski, Bergen eller andre større byer.

Flest reguleringer
i Oslo

Gjelsten Bolig er den utvikleren som har regulert mest i Oslo de siste årene. Det gjør at vi har god kjennskap til og kunnskap med komplekse reguleringsprosesser. 

Målet vårt er å skape Norges mest attraktive nabolag, samt å drive utvikling som ivaretar miljøet, menneskene og byen vår.

Vi gir deg gode tips og råd!

Er du boligutvikler og sliter med et næringsbygg eller sitter fast i en reguleringsprosess? Har du en enebolig med en stor tomt og ikke aner hvilke muligheter du faktisk har? Gjelsten Bolig har lang erfaring og kan bistå både deg som er profesjonell og deg som er helt uten forkunnskaper. La oss sammen finne gode løsninger!

Send inn din henvendelse