np3

Om
Gjelsten Bolig
og vår filosofi

Som en av Norges største selskap innen bolig- og byutvikling ønsker vi å ha et langsiktig perspektiv i alt vi gjør og skape positive ringvirkninger i byer og lokalsamfunn der vi er til stede.

Vi legger vår stolthet i å levere solid kvalitet i alle ledd, være i førersetet på bærekraftig utvikling og bygge boliger og nabolag hvor mennesker trives. Når folk legger sitt livs viktigste investering i våre hender, er det vårt ansvar å sørge for at det som er gode idéer i dag, blir gode løsninger i morgen.

Gjelsten Bolig er en ansvarlig utbygger som bygger hjem av høy kvalitet og jobber for gode nabolag der mennesker trives!

Siste
nytt

Våre
ansatte

Bærekraft og
miljø i fokus

I Gjelsten Bolig ønsker vi å bidra til en bærekraftig by- og stedsutvikling, og vi er bevisst på vårt ansvar for samfunnet, miljøet og fremtiden.

Vi bygger for fremtiden

Vi er alltid
på jakt etter de eventyrlystne