np3

Lille Vinderen Park

Ved Norges best bevarte trebåtverft i Asker har vi ført opp 30 nye fjordboliger tett på den lune havnen i sundet mellom Landøya og Nesøya. Det arkitektoniske uttrykket på rekkehusene er moderne, men med materialvalg og volum som er tilpasset bebyggelsen rundt. Det er opparbeidet grønne og representative utearealer med frukttrær og leLille Vinderen Park er flere byggetrinn og totalt 93 leiligheter beliggende i Holmenveien og Charlotte Andersens vei. Leilighetene stod ferdige i perioden mai 2011 - juni 2013.keapparater som skaper et behagelig og levende bomiljø. 

Boligene ble ferdigstilt høsten 2019 og er utsolgt. 

120

enheter

35 - 120

kvm.

Holmenveien 6, 0374 Oslo