np3

Ensjøhøyden

I Malerhaugveien 32, på høyden over Ensjø, bor du tilbaketrukket med gode sol- og utsiktsforhold. Ensjøhøyden er et moderne boligprosjekt som utnytter den flotte, skrånende utsiktstomten til fulle. Arcasa arkitekter har tegnet to bygg rundt et grønt gårdsrom med benker, bord og andre sosiale soner for felleskapet. Fasadene er dekket av lys tegl i kombinasjon med treverk. 

Prosjektet består av 133 leiligheter, flotte opparbeidede uteoppholdsarealer, garasjekjeller og 2 felles takterrasser. Prosjektet ble ferdigstilt i september 2019 og er utsolgt. 

Stålverksveien 1, 0661 Oslo