np3
Logo

Holtet Horisont I

Holtet Horisont I er et spennende boligprosjekt på Holtet. Det er bygget  rundt et åpent grønt tun og med et dempet arkitektonisk uttrykk som gjør at de faller naturlig inn i omgivelsene. Huset mot Kongsveien har saltak, de tre andre har flatt tak med takterrasse for de øverste etasjene. Det ble lagt ekstra vekt på trivsel ute og inne, bl.a.  en flott skulptur ønske velkommen ved innkjøringen. Prosjektet er tegnet av Neptune Arkitekter As. 

Holtet Horisont 1 består av 39 leiligheter, flotte opparbeidede uteoppholdsarealer, felles garasjekjeller og flott utsikt over Nesoddlandet og Oslofjorden. 

Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2018 og er utsolgt. 

Kongsveien 82, 1177 Oslo