np3

Fremtidens
Tåsen senter

Planene for nytt senter og boliger ligger allerede ute til offentlig gjennomsyn. Du kan melde din interesse ved å fylle ut kontaktinformasjon under.

Reguleringsplanen ble godkjent i starten av 2023.  

Registrer deg
som interessent

Ved å melde deg på listen vil du få
tilsendt informasjon om prosjektet.
 

Romløsning

Utforsk flere
av våre boliger