np3

Lindeberg senter

Det planlegges et nytt bydelssenter på Lindeberg som vil gi området et nytt møtested med kjøpesenter, servicefunksjoner og boliger. Det jobbes med en ny reguleringsplan. 


Registrer deg som interessent

Ved å melde deg på listen vil du få tilsendt informasjon om prosjektet.

Romløsning

Utforsk flere
av våre boliger