np3

Yachtværftet

Ved Norges best bevarte trebåtverft i Asker har vi ført opp 30 nye fjordboliger tett på den lune havnen i sundet mellom Landøya og Nesøya. Det arkitektoniske uttrykket på rekkehusene er moderne, men med materialvalg og volum som er tilpasset bebyggelsen rundt. Det er opparbeidet grønne og representative utearealer med frukttrær og lekeapparater som skaper et behagelig og levende bomiljø. 

Boligene ble ferdigstilt høsten 2019 og er utsolgt. 

30

enheter

145-158

kvm.

Landøya

Bærum

Nesbukta 6, 1394 Nesbru