np3

- Jeg kunne bodd her selv

Linn Rosnes i A-lab, arkitektkontoret som står bak Poppelhagen, stiller seg alltid spørsmålet om hun selv ville bodd i boligen hun tegner.

Linn leder teamet av arkitekter som hver på sin måte skal oppfylle visjonen om å skape et unikt bygningskompleks med en sterk egenidentitet med fokus på bokvalitet og et godt miljø.

A-lab har vist at de kan tegne bygg med tydelig identitet før. De står bak bl.a det prisbelønte Statoil-bygget på Fornebu, to av de markante byggene i Barcode og ikke minst Sæter Terrasse i nabolaget, boligprosjektet som ble nominert til Oslo Bys Arkitekturpris.

Og nå altså, Poppelhagen.

- Vårt utgangspunkt er at vi er tett på et urbant lokalsenter og en levende bydel. Med Poppelhagen vil vi forsterke Sæter som et attraktivt knutepunkt og boområde, med kort vei til kollektivtransport og handel.

For å gi nytt liv til den lett skrånende, sydvestvendte tomten bak Sæter-Hjørnet, har A-lab tegnet fire hus i tunform rundt et vakkert uteområde der en gammel sveitservilla blir stående og skal gjøre sin daglige tjeneste som hagevilla for beboerne.

- Vi må vise respekt for omgivelsene. Det gjør vi gjennom det jeg vil kalle et klassisk og sofistikert arkitektonisk uttrykk. Poppelhagen skal ikke skrike om oppmerksomhet, men heller hente elementer, materialer og farger fra bebyggelsen rundt. Teglsteinen for eksempel, er inspirert fra Nordstrand kirke.

Linn forteller at materialiteten i Poppelhagen er viktig. Fasaden er hovedsaklig kledd med tegl og aluminiumsplater. Det er robuste, vakre og klassiske materialer som tåler tidens tann.

- Fargespekteret er enkelt og pent. Poppelhagen får et ensartet arkitektonisk uttrykk, men hvert av husene har sin fargenyanse i teglsteinen. Ser du nærmere på fasadene vil du også oppdage at steinen bytter liggeretning og det er ulike detaljer på hushjørnene.

Arkitekten er opptatt av å vise omsorg for detaljene. Hun er også svært glad for at Neptune og Monolith som byggeherrer vil legge noe ekstra i prosjektet. De er like opptatt av å skape et kvalitetsprosjekt som henne. Kvaliteten finner vi også igjen i hvordan tomten blir utnyttet.

- Tunformen til de fire husene gjør at uteområdet skjermes for støy fra veier og trikk og sikrer en stille side for leilighetene som henvender seg inn mot gårdsrommet. Uteområdet er stort, og det er lave byggehøyder mot vest. Det gir svært gode solforhold, forteller Linn.

Lyset blir også tatt vare på i leilighetene.

- De er varierte med vekt på gode planløsninger, rause balkonger og fokus på gode siktlinjer og gode dagslysforhold. De fleste leilighetene får faktisk dagslys fra to sider. Og alle har tilgang til sitt private uteoppholdsareal på balkongen eller markterrassen, noen også med egen takterrasse. 

Linn insisterer på at hun tegner med omtanke for mennesker.

- Prosjektet må kunne leve videre etter det har forlatt tegnebrettet.


Arkitekt Linn Rosnes i A-lab

har tegnet Poppelhagen