np3

Om
Gjelsten Bolig

Som en av Norges største selskap innen bolig- og byutvikling ønsker vi å ha et langsiktig perspektiv i alt vi gjør og skape positive ringvirkninger i byer og lokalsamfunn der vi er til stede.

Vi legger vår stolthet i å levere solid kvalitet i alle ledd, være i førersetet på bærekraftig utvikling og bygge boliger og nabolag hvor mennesker trives. Når folk legger sitt livs viktigste investering i våre hender, er det vårt ansvar å sørge for at det som er gode idéer i dag, blir gode løsninger i morgen.

Gjelsten Bolig er en ansvarlig utbygger som bygger hjem av høy kvalitet og jobber for gode nabolag der mennesker trives!

28

Ansatte

56

Prosjekter under utvikling

ca. 5850

Boliger under aktiv utvikling

1994

Etableringsår

Kvalitet og
arkitektur

Å bygge boliger i eksisterende nabolag er et håndverk. Det krever solid erfaring, kompetanse og engasjement, samt å lytte til og forstå hva menneskene og området trenger. I Gjelsten Bolig setter vi kvalitet og arkitektur høyt, det merker du enten du kjøper ny bolig av oss, eller er nabo til et av våre prosjekter.  Vår måte å tenke på har gjort oss til en av eiendomsutviklerne med sterkest vekst de siste årene.

Gjelsten Bolig er en boligutvikler som eies av Gjelsten Holding AS, Lundhaug Invest og ansatte. Vi utvikler boliger i hele Norge, fra Stor-Oslo og aksen Drammen-Jessheim-Ski, til Bergen, Stavanger, Lillehammer og andre større byer. Siden 1994 har vi bygget rundt 12.000 boliger og 800.000 kvm handel/næring.

Vår filosofi

Bak hvert nytt Gjelsten Bolig-prosjekt står det kompetente og engasjerte mennesker som brenner for kvalitet, og som hver dag jobber med utvikling, prosjektledelse, markedsføring og økonomi. Vi tror på at gode prosjekter i etablerte nabolag gir enda bedre nabolag, og vår filosofi i bolig og byutvikling er: 

Sterkt fokus på arkitektur

Solid kvalitet i alle ledd

Medvirkning – forstå behov til folk og nabolag

Å være i førersetet på bærekraftig utvikling

Vi legger vår stolthet i å levere solid kvalitet i alle ledd, være i førersetet på bærekraftig utvikling og bygge boliger og nabolag hvor mennesker trives!

Åpenhets-
loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Gjelsten Bolig AS arbeider på flere ulike måter med å ivareta menneskerettigheter og bærekraft i egen virksomhet og hos våre leverandører. I forbindelse med åpnehetsloven har Gjelsten Bolig innført følgende rutiner:

  • En nedsatt intern arbeidsgruppe i Gjelsten Bolig bestående av 4 personer som håndterer rutiner og etterlevelse av Åpenhetsloven
  • Ved inngåelse av kontrakter må leverandører signere at de følger Åpenhetsloven og dokumentere hvordan denne etterleves
  • Årlig rapportering fra våre leverandører på håndtering av Åpenhetsloven, gjennomførte aktsomhetsvurderinger med risikovurdering og dokumentasjon av tiltak dersom man finner brudd på menneskerettigheter og / eller anstendige arbeidsforhold
  • En årlig redegjørelse på selskapets etterlevelse av Åpenhetsloven og gjennomførte aktsomhetsvurderinger signert av selskapets styre som offentliggjøres på hjemmesiden. Klikk på linken under for å laste ned dokumentet:

Informasjonsforespørsler knyttet til Gjelsten Bolig sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger rettes til post@gjelstenbolig.no. Merk gjerne e-posten med Åpenhetsloven i emnefeltet.