np3

Nyhetsbrev Holtekilen Front - mars 2020

Vårstemning fra takterrassen

Se på dette herlige bildet tatt fra takterrassen i bygg B, vårfølelsen sprer seg og utsikten er bare å nyte. Råbygget for bygg A og bygg B er ferdigstilt, og det jobbes nå med råbygget for bygg C og D. I bygg A jobbes det med gipsing av innvendige vegger og tekniske føringer, i bygg B pågår arbeid med montering av delevegger. Vi har begynt å jobbe med omlegging av veien og det planlegges at denne skal være ferdig før påske. Omlegging av overvannshåndtering er straks ferdig.

Vi har fått beskjed fra HTH at stekeovnen som leveres som standard i prosjektet har utgått fra produksjon. HTH vil derfor tilby en tilsvarende stekeovn fra Siemens i samme kvalitet og med de samme funksjoner som erstatter utgående modell.  


Har Corona situasjonen i Norge noe påvirkning på fremdriften?

Foreløpig pågår arbeid på byggeplassen med noe begrenset kapasitet. Situasjonen er uavklart og vi gjør det vi kan for å opprettholde driften. 

Byggenæringens Landsforening har kommet med anbefalinger om smittevern på byggeplasser for tilrettelegging for fortsatt drift. Vi vil komme tilbake med mer informasjon dersom situasjonen vil medføre forsinkelser i fremdriften. Per i dag jobber vi fortsatt mot en ferdigstillelse i løpet av 4. kvartal 2020. 


Med vennlig hilsen
Neptune Properties

Bildet er tatt fra byggeplassen 02. februar.