np3

Holtekilen Front - nyhetsbrev mai 2020

Arbeid med fasadepuss er i gang. Det er ulik fremdrift i byggene, men det pågår nå innvendige arbeider som gipsing, montering av delevegger, parkett, flis- og malerarbeider. Kjøkkenmontasje er planlagt igangsatt uke 20. 

Utvendig jobbes det med tilknytning av fjernvarme og trafomontasje. Arbeid med omlegging og opparbeidelse av Oksenøyveien pågår.

Vi kan informere om at det nylig ble solgt to leiligheter i prosjektet og vi har nå kun tre ledige leiligheter igjen. 

På tross av Covid 19 situasjonen er det tilnærmet normal drift på byggeplass. Det er ikke så langt meldt fra om noen store forsinkelser pga. dette og vi jobber fortsatt mot en ferdigstillelse i løpet av 4. kvartal 2020. 

Legger ved noen ferske bilder fra byggeplassen utvendig og en liten smakebit fra innsiden.


Mvh
Neptune Properties

Bygg D sett fra Holtekilen.

Bygg A

Støttemur ved bygg D

Flis, gips og malerarbeider pågår