np3

Uteområde, takterrasser og takparseller

---

Lev det gode liv over byen


Tøyentakets takterrasser er selve prikken over i-en og er viet mye oppmerksomhet i dette spennende boligprosjektet.

De felles takterrassene vil være det naturlige møtepunktet for begge byggenes beboere. Med pergola som skygger for solen og spisegrupper tilknyttet et lite utekjøkken, vil forholdene være lagt til rette for hyggelige stunder med venner, naboer og familie. Utover de dunkle kveldstimer er det bare å nyte lysene fra byen der nede! 

Enkel tilgang til toaletter er det også – på begge takterrassene.

Private hageparseller på tak


Du kan også velge å investere i en privat takhage til boligen din, som du innreder med planter og møbler etter eget ønske. Vi har 3 ledige private takhager. Priser fra kr 180 000.

Hageparsellene etableres med tilstrekkelig jorddybde for utplanting av nyttevekster og stauder. Parsellene får gjerder av trevirke med låsbar port. 

Mer informasjon om ledige takparseller, priser og beliggenhet ligger under dokumenter.

Utover de dunkle kveldstimer er det bare å nyte lysene fra byen der nede.

Utearealer av høy kvalitet


På takterrassene etableres det ulike soner for opphold, i tillegg til private takhager, dyrkekasser og et eget område for utetrening. Det etableres skjermingstiltak mot vind og sol i form av pergola. 

For deg med grønne fingre – eller bare en interesse for alt som spirer og gror – vil det tilrettelegges for dyrkekasser hvor borettslaget kan plante sine egne grønnsaker.

Eller du kan velge å investere i en privat takhage til boligen din, som du innreder med planter og møbler etter eget ønske.

Populære grønnsaker som kan plantes


Salat
Plant i en større potte og høst inn etter 2-3 uker, slik kan du fortsette å høste inn gjennom hele sesongen.

Tomat
Det finnes en mengde sorter å velge mellom, som busk, vanlig eller cherry. Tomater vil ha mye vann, lys og næring.

Agurk
Mange agurksorter trives best i drivhus, men det finnes også sorter som kan dyrkes ute i beskyttet område.

Squash
Er svært lett å dyrke og gir rik avling.

Chili
Finnes i mange sorter med både røde og gule frukter.

Potet
Forgro alltid potetene inne før du setter dem ut i kar eller direkte i grønnsakhagen.

Kilde: Plantasjen

Hele tunet er universelt tilgjengelig, med trinnfri adkomst til boliger, lek- og fellesareal.