np3

Neptune og Profiers fusjon er fullført, og Gjelsten Bolig er på plass i nye lokaler på Lysaker

2024-03-06

Fra og med 05.03.24 er Profier AS og Neptune Properties AS fusjonert, og det nye selskapet Gjelsten Bolig AS, er nå offisielt etablert - også i nye lokaler på Lysaker.

- Det å flytte sammen vil være svært positivt på flere måter. Ved å samle de ansatte i Profier og Neptune under ett tak, vil vi nå få et større og sterkere fagmiljø innen eiendomsutvikling. Selskapene har operert i ulike geografiske markeder, men delt samme grunnleggende strategi. Begge selskaper har jobbet med å finne attraktive tomter rundt knutepunkter, utvikle bærekraftige boligprosjekter med stedstilpasset arkitektur hvor folk trives. Vi ønsker også at våre prosjekter skal bidra til å gjøre nabolagene og byen bedre. Alt dette vil vi fortsette med, sier Even Jermstad adm.dir. i Gjelsten Bolig AS.

Skal bygge felles kultur og strategi

Teamet som nå er samlet på Lysaker har jobbet side om side fra henholdsvis Asker og Oslo. Selskapet vil nå fokusere på å sette organisasjonen og bli godt kjent med hverandre i nye lokaler.

- Vi gleder oss til å bli ett team, og frem mot sommeren skal vi jobbe med å videreutvikle en felles retning for Gjelsten Bolig. Vi har en gjeng med svært dyktige medarbeidere, som alle bringer med seg en betydelig ekspertise som jeg er helt sikker vil resultere i enda bedre prosjekter. Mitt mål er å skape en flat organisasjon med korte beslutningsveier, hvor vi er flinke til å jobbe i team og har det gøy på jobb. Og selvsagt skal vi fortsette arbeidet med å skape attraktive prosjekter med fokus på kvalitet, arkitektur og bærekraft, fortsetter Jermstad.

Solgte for 167 mill. kroner i januar og februar

Tross et krevende boligmarked, har selskapet solgt jevnt godt i flere prosjekter i januar og februar, med samlet verdi på 167 mill. kroner.

- Vi har solgt 16 boliger fordelt på 10 av de 12 prosjekter vi har i salg så langt i 2024 og flere av prosjektene enten helt eller snart sluttsolgt, noe vi er fornøyde med. Vi merker at det er en annen stemning i markedet nå. Mange ønsker seg ny bolig, rentenivå har stabilisert seg og flere er nok lei av snømåking. Vi har troen på at markedet kommer til å bli bedre fremover, og jobber med å forberede flere prosjekter som skal lanseres når markedet er til stede, avslutter Even Jermstad.