np3

Arkitekt Lars Haukeland - En sann bygger av byen

2022-05-25

I Gjelsten Bolig (tidligere Neptune) er vi kompromissløse Oslo-entusiaster, og slagordet «vi bygger for en bedre by» sørger for vi aldri mister fokus. Vi ønsker å jobbe med de aller beste, og når det gjelder byutvikling er Lars Haukeland en av de aller flinkeste i klassen. Han er hjernen og hjertet bak Vulkan, Røa Torg, Oslo Spektrum og Bjørvika, og var derfor et selvsagt valg i vår utvikling på Smestad. Vi bad han om å dele noen holdninger, erfaringer og tanker om yrket han brenner for, og viktigheten av kompakt og variert byutvikling i Oslo anno 2022. For det er noe av det vi brenner for.

-------------------

Lettere omskrevet er arkitektur håndfast kreativitet med ekstrem holdbarhetsdato. Der de aller fleste bare etterlater seg svake digitale avtrykk og en kommode med gamle sokker – riktignok sagt med en dose ramsalt kynisme – setter arkitekter spor som vil prege byer og livet til folkene som bor der i århundrer. Her forteller Lars Haukeland om egenskapene han tror er avgjørende for en dyktig arkitekt, betydningen av variasjon i form og størrelse, om muligheter og utfordringer og hvilke prosjekt som har som har betydd aller mest for han selv. Og mannen har en god del å velge mellom.

«Hos LPO er vi arkitekter. Punktum. Vi skal foredle arkitekturen og byplankompetansen, og samarbeider med de beste på fagfelt vi ikke har under eget tak. Denne filosofien var med oss da Pål, Ola og meg selv gikk på jobben første gang for 40 år siden og den sitter i veggene fremdeles. Til tross for at selskapet nødvendigvis har byttet til større kontorvegger siden den gang».

Lars Haukeland smiler, en lun variant som rekker helt opp til øynene. Kalenderen sier tidlig mai og på utsiden av Oslo-kontoret til LPO arkitekter er Stensparken i ferd med å pynte seg med grønt løv til grunnlovsdagen. Lokalene er grisedigre – et ord som sannsynligvis aldri tidligere har blitt brukt til å beskrive et arkitektkontor – og en jevn summing fra stemmer og menneskelig aktivitet er et tydelig vitne om at filosofien har lønt seg.

«Nå er vi litt i overkant av hundre stykker fordelt på kontorer i Oslo, på Lillehammer og i Longyear-byen. Vi har ingen store internasjonale planer, men konsentrerer oss heller om å vokse i lokale miljøer. Det er godt mulig vi etablerer kontorer i andre byer også. Byer har på mange måter blitt vår greie, vi har jobbet med større og mindre byprosjekter helt fra starten. Og dette krever en helt konkret ferdighet».

Tid for tenkepause.

«Helhet og harmoni er nøkkelord. Et nytt prosjekt må fungere som en del av byen og kunne kobles til områdene rundt på alle plan – eksisterende nabolag, byliv, næring, infrastruktur og trafikk. Det har vært en tendens i fagmiljøene at man kan analysere seg frem til alt. Vi tror kreativ energi og gode ideer spiller en sentral rolle. Vi må være i stand til å tenke emosjonelt og ha en god situasjons-forståelse, å skape steder det er bra for mennesker å oppholde seg. Her spiller variasjon en viktig rolle. Skjønnhet og harmoni er uttrykk mange skygger unna, men de er viktige. De karakteriserer stedene vi liker å være».

Etter fire tiårs intens aktivitet på høyt plan har Lars tegnet bygg og steder som har greid å bli allemannseie for Oslofolk med Oslo Spektrum, Bjørvika, Røa Torg og Vulkan som noen av navnene på listen. Når han blir bedt om å trekke frem ett prosjekt som skinner litt sterkere enn andre, faller valget etter en liten tenkepause på Vulkan.

«På Vulkan klarte vi å forme en bydel ulik noe annet som var skapt før. Vi lanserte arkitektur-idealer vi også klarte å sette ut i live, et nøkternt uttrykk som harmonerte godt med den industrielle arven fra området rundt og som samtidig ga en rikdom i arkitektonisk variasjon med både små og store bygg. Her ligger alt en by skal ha – butikker, hjem, kultur, hoteller; Vulkan ble en by i byen. For meg er Vulkan «Suser av gårde» av De Lillos, «Alle gatene er forskjellige land, hvert strøk en verdensdel».

Tiden Lars har tegnet bygg har ført med seg flere paradigmeskifter av både teknologisk, klima- og miljømessig karakter. Lars er bevisst på både mulighetsrommet og utfordringene som følger i fotsporene.

«Medvirkningsprosesser og dialog har blitt en helt naturlig og svært positiv del av prosjektene våre», forteller han. «Dette hadde vært svært mye vanskeligere å få til uten 3D-illustrasjoner, som lar oss formidle arkitektur effektivt. Samtidig kan 3D fremstille en virkelighet som ikke blir satt ut i live, vi er alltid i dialog med både entreprenør og oppdragsgiver når prosjektene utformes. Det er viktig å ikke love for mye og å jobbe med et formspråk som har en viss nøkternhet over seg, en robust og jordnær palett. Vi bygger i Norge og ikke Dubai. Kompakt arkitektur som klarer å utnytte de eksisterende knutepunktene er også avgjørende for sunn byutvikling.

Bærekraft, sirkulær tilnærming og gjenbruk er også begreper som svært raskt har blitt en naturlig og viktig del av prosessen. Å rive gammelt og bygge nytt, uten engang å vurdere alternativet,  er et tankesett som raskt er i ferd med å miste all validitet. I porteføljen vår er sirkulær tankegang utrolig viktig, dette bruker vi mye ressurser på i forskningsprosjekter på Svalbard. Å bygge i tre har fått en renessanse. Tre er et fabelaktig materiale, bærekraftig og gjenbrukbart.

Og helt i bunn ligger det vi snakket om først», sier arkitekt Lars Haukeland helt til sist. «Helhet, harmoni, arkitektonisk variasjon, det å jobbe rikt og variert nok. Arkitektur er som musikk, det blir ikke bra hvis du bare spiller bass med fire strenger. Du trenger komp. Men som arkitekter må vi beherske alle instrumentene».