np3

Vi bygger
for fremtiden

Gjelsten Bolig er medlem av Grønn byggallianse og er opptatt av å ta samfunnsansvar. Dette gjør vi ved å utvikle bærekraftige boligprosjekter. I flere av våre prosjekter tilbyr vi bildelingsordninger og felles rekreasjonsarealer på takene, og det blir satt av mye plass til sykkelparkering både i byggene og utenfor. Gjelsten Bolig bygger energieffektive boliger med balansert ventilasjon og fjernvarme der det er tilgjengelig. Våre entreprenører har miljøfokus, og etterstreber minst mulig forurensning og materialsvinn på byggeplassene. 

Sosialt
samfunnsansvar

Gjelsten Bolig ønsker å skape levende og inkluderende områder som gagner lokalmiljøet der vi utvikler boliger. At innbyggerne trives, står høyt på listen når vi bygger nye hjem, både hva gjelder variasjon, særpreg og medvirkning.