np3

Vi bygger
for fremtiden

Gjelsten Bolig er medlem av Grønn byggallianse og er opptatt av å ta samfunnsansvar. Dette gjør vi ved å utvikle bærekraftige boligprosjekter. I flere av våre prosjekter tilbyr vi bildelingsordninger og felles rekreasjonsarealer på takene, og det blir satt av mye plass til sykkelparkering både i byggene og utenfor. Gjelsten Bolig bygger energieffektive boliger med balansert ventilasjon og fjernvarme der det er tilgjengelig. Våre entreprenører har miljøfokus, og etterstreber minst mulig forurensning og materialsvinn på byggeplassene. 

Sosialt
samfunnsansvar

Gjelsten Bolig ønsker å skape levende og inkluderende områder som gagner lokalmiljøet der vi utvikler boliger. At innbyggerne trives, står høyt på listen når vi bygger nye hjem, både hva gjelder variasjon, særpreg og medvirkning.

I prosjektet vårt Østensjøporten var vi første boligutvikler med på laget til OsloBolig. OsloBolig eies av Oslo kommune, OBOS, Bane Nor Eiendom og NREP. Selskapet er opprettet av byrådet i Oslo kommune for å kunne tilby en alternativ vei inn i boligmarkedet, til de som ellers sliter med å komme seg inn og bidra til at flere med en helt vanlig inntekt kan eie sin egen bolig. Dette er et leie til eie konsept, som skal bidra til den tredje boligsektoren i Oslo og sikre en mer inkluderende boligpolitikk. 

Medvirkning

For å bygge gode nabolag der mennesker trives er vi avhengige av medvirkning og innspill fra naboer og de som bruker nabolaget. Gode oppvekstmiljøer, kvaliteter, infrastruktur og god livskvalitet bidrar til et sosialt bærekraftig nabolag, og vi i Gjelsten Bolig etterstreber å alltid lytte til de som kjenner området fra før.

  • Hva tenker du er viktig for at ditt område skal være et god sted å bo?
  • Hva mangler av tilbud?
  • Hvilke muligheter og utfordringer ser du?
  • Hvordan bruker du området i dag?