np3

3 tips for å transformere eiendommer til gode og levende bomiljø

1. Ta hensyn til naboer og nabolag. Ved å inkludere naboene tidlig i prosessen er det enklere å få dem med på planene. 

2. Egner tomten seg best for bolig, næring, handel, eller noe annet? Utforsk mulighetene. 

3. Det er i reguleringsfasen de store verdiene kan skapes. Knytt kontakt med noen som er spesialister på dette.