np3

Hva er viktig å tenke på når du vurderer å selge eiendommen din?

Les våre ofte stilte spørsmål under

  • Det kan være flere grunner til at du vurderer å selge bebygget eiendom eller ubebygget tomt. Kanskje skal du flytte, kanskje har du arvet tomt du ikke ønsker, kanskje har du mer tomt enn du trenger og vurderer å skille ut noe av den. Uansett grunn, er det første du bør gjøre å undersøke hvem som kan være interessert i å kjøpe tomten din, og hva de mener den er verdt.

  • Små og store profesjonelle utbyggere kan være interessert i eiendommen din, enten for å transformere eksisterende bebyggelse der, bygge nytt eller utvikle en ubebygget tomt. Det kan være mye å tjene på å gå til en profesjonell aktør for å få best mulig betalt og ikke minst en trygg og ryddig prosess, men det er viktig å sjekke at aktøren har solid kompetanse og erfaring. En god samarbeidspartner skal ha kompetanse til å både gjøre en vurdering av eiendommens verdi og gi deg økt kunnskap og råd om prosessen videre.

  • Det er mange faktorer som påvirker eiendommens verdi, blant annet; utnyttelse, formål, størrelse, beliggenhet, utsikt og solforhold og avstand til offentlig kommunikasjon med mer. En profesjonell eiendomsutvikler vil kunne vurdere potensialet i tomten etter utvikling, og risikoen i prosjektet ved behov for regulering.

  • I tillegg til verdi på tomten er du kanskje også opptatt av naboene og nabolaget du flytter fra? Særlig hvis du skiller ut en del av egen tomt og blir boende ved siden av et utviklingsprosjekt. Uansett om du har et personlig forhold til eiendommen og menneskene som måtte bo i nærheten eller ikke, så kan det være interessant å forhøre seg om hvordan utvikling vil påvirke nabolaget. Målet vårt er at nabolaget skal være bedre etter vi har utviklet området enn det var før vi startet.

  • Salg av bolig for utviklingsformål kan ha skattemessige følger for selger. Hvorvidt det påløper skatt er en vurdering som må gjøres i hvert enkelte tilfelle. Neptune er opptatt av at skatteproblematikken løses på en ordentlig måte til det beste for begge parter, og at du skal få nok innsikt til å kunne gjøre gode valg.

  • Ofte vil en utviklingsprosess vare over en lenger periode. Noen saker er lettere enn andre, avhengig av hvor komplekst prosjektet er. Prosjektet skal ofte igjennom en omfattende reguleringsprosess, og man er avhengig av offentlige myndigheters håndtering og tider. I Neptune har vi lang erfaring og kompetanse på utvikling og regulering. Vi vil derfor raskt kunne gi deg et innblikk i hva man kan forvente og hvordan man kan optimalisere denne prosessen.

  • Fordi regulering gjerne er en langvarig prosess, vil man ofte ha god tid og fleksibilitet på hvor lenge man kan bli boende i huset sitt og når overtakelse skal skje. Overtakelse kan for eksempel skyves frem i tid, eller at man kan leie huset sitt tilbake for en rimelig pris. I Neptune er vi opptatt av å finne gode løsninger som er tilpasset dine behov og ønsker.